Szkoła i warsztaty z fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej i dyfrakcji rentgenowskiej

26 marca, 2018 @10:40

Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach oraz firma Testchem organizują w dniach 8-11 października 2018 roku szkołę i warsztaty z zakresu fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej i dyfrakcji rentgenowskiej.

Tematyka wykładów i ćwiczeń obejmować będzie:

  • podstawy teoretyczne fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej i dyfrakcji rentgenowskiej oraz budowę aparatury
  • różne techniki przygotowywania prób do analizy
  • charakterystykę źródeł błędów i metody ich korekcji
  • identyfikację wpływów międzypierwiastkowych oraz matematyczną i fizykochemiczną korekcję wpływów matrycowych
  • statystyczne opracowanie wyników analiz, walidację metod
  • praktyczne zastosowania w przemyśle, geologii, ochronie środowiska

W programie obu szkół oprócz wykładów i ćwiczeń przy komputerach, przewidziane są sesje warsztatowe obejmujące praktyczne zajęcia dotyczące zarówno techniki XRF (spektrometr SuperMini 200), jak i XRD (spektrometr MiniFlex 600). Na miejscu przewidziana jest także demonstracja młynka LMW-S oraz stapiarki automatycznej Katanax.

Miejscem szkoły będzie Hotel JASKÓŁKA w Ustroniu – Zawodziu.

Pobierz kartę zgłoszenia uczestnictwa w szkole i warsztatach.