Informacja o wpływie działalności.

13 lutego, 2023 @14:01

Aktualizacja : 14.02.2023r

Realizując Art.32 c.pkt.2 Ustawy Prawo Atomowe ( tj. Dz.U. 2019 r. poz.1792 ), w związku z prowadzeniem przez nasze przedsiębiorstwo działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, informujemy że działalność ta nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska