Dyfrakcja i spektrometria rentgenowska – to domena, w której RIGAKU operuje od 1951 roku. Bogata tradycja, zdobyte doświadczenie i ciągłe szukanie innowacji sprawią, że dziś japoński producent jest światowym liderem na swoim rynku. Testchem chce współpracować z takimi firmami, dlatego w 1997 roku podpisaliśmy umowę, dzięki której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem RIGAKU na rynek polski.

W związku z prowadzeniem przez nasze przedsiębiorstwo działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, informujemy że działalność ta nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

www.rigaku.com

Logo Rigaku

Zastosowania urządzeń RIGAKU Zastosowania urządzeń RIGAKU

Tabela porównawcza dyfraktometrów

Najlepszy
Bardzo dobry
MiniFlexUltima IVSmartLabSmartLab SERapid II
Identyfikacja faz (ilościowa i jakościowa)
Wysoka rozdzielczość
Cienkie warstwy
Badania temperaturowe
Mikrodyfrakcja
XRD/DSC
Rozwiązywanie struktur
Naprężenia/tekstura
PDF (Pair Distribution Function)
SAXS (Small Angle X-ray Scattering)