Analizator zawartości rtęci RA-4300 FG+

4 grudnia, 2017 @11:50

Bardzo niskie stężenia rtęci w roztworach wymagają stosowania techniki spektrometrii atomowo-fluorescencyjnej (AFS). Firma Nippon Instruments Corporation oferuje analizator o symbolu RA-4300 FG+.Zasada działania to technika zimnych par z redukcją chlorkiem cyny II. Bezwzględna granica detekcji to 0,25 pg rtęci. Przy objętości próbki 5ml daje to granicę detekcji 0,05 ppt. Podajnik próbek pozwala na załadowanie 80 próbek.