Zasady działania próbobierni

Precyzyjne sprawdzanie jakości węgla, biomasy oraz innych materiałów sypkich.

Próbobiernie certyfikowane na zgodność z normami PN-G-04502:2014-11 dla węgla, PN-EN 18135:2017 oraz PN-EN 14780:2017 dla biomasy oraz PN-EN 15442:2011 dla paliw alternatywnych.

Próbobiernie produkowane przez firmę Testchem służą do automatycznego poboru próbek materiałów sypkich (węgla, biomasy, paliwa alternatywnego RDF lub SRF, kruszyw) w elektrowniach, elektrociepłowniach, cementowniach, kopalniach, hutach i innych. Pełna automatyzacja procesu zapewnia reprezentatywny pobór próbek z ruchomych taśm transportowych (PMS, PMS-Z) oraz samochodów ciężarowych lub wagonów.

Zasada działania próbobierni szufladowej (typu PMS)

 1. Szuflady przecinają strumień węgla w miejscu przesypu pomiędzy przenośnikami taśmowymi, pobierają próbę w ilości kilku kilogramów i wrzucają do kruszarki walcowej.
 2. Następuje kruszenie (kruszarka 4-walcowa pomniejsza ziarno 16-krotnie).
 3. Pod kruszarką znajduje się dzielnik próby o regulowanym stopniu podziału.
 4. Próbka laboratoryjna o uziarnieniu < 3 mm jest następnie homogenizowana w mieszalniku lub magazynowana w pojemniku odbiorczym.
 5. Nadmiar próbki transportowany jest z powrotem do ciągu technologicznego.

Zasada działania próbobierni zgarniającej (typu PMS-Z)

próbobiornik zgarniający

 1. Ruchome ramię zakończone czerpakiem przecina strugę węgla w poprzek pracującego przenośnika taśmowego, pobiera próbę w ilości kilku kilogramów i wrzuca ją na taśmociąg transportujący próbę do kruszarki walcowej.
 2. Następuje kruszenie (kruszarka 4-walcowa pomniejsza ziarno 16-krotnie).
 3. Pod kruszarką znajduje się dzielnik próby o regulowanym stopniu podziału.
 4. Próbka laboratoryjna o uziarnieniu < 3 mm jest następnie homogenizowana w mieszalniku lub magazynowana w pojemniku odbiorczym.
 5. Nadmiar próbki transportowany jest z powrotem do ciągu technologicznego.

Zasada działania próbobierni z wiertnicą

 1. Kierowca po wjeździe na teren Elektrowni wjeżdża na pierwsze wolne stanowisko pobierania próbek.
 2. Po wjeździe na wagę samochodową pozycjonowany jest przez układ czujników i świateł.
 3. Po opuszczeniu kabiny kierowca potwierdza gotowość do zważenia i pobrania próbek poprzez „odbicie” karty RCP w czytniku. Proces ważenia i pobierania próbek rozpoczyna się automatycznie.
  Układ jezdny przesuwa wiertnicę na losowo wybrane miejsce wzdłuż przestrzeni ładunkowej samochodu.
 4. Po dojechaniu na miejsce wiercenia następuje wstrzymanie procedury poboru (tzw. pit stop). Obraz z wiertnicy przekazywany jest za pomocą układu kamer do pomieszczenia przygotowania próbek na monitor pulpitu weryfikatora, który potwierdza prawidłowość pozycji.
 5. Następnie uruchamiane jest wiertło, które zagłębia się na losową głębokość w przestrzeń ładunkową pojazdu.
 6. Po zakończeniu cyklu pobierania próbki układ jezdny przesuwa wiertnicę na miejsce rozładunku. Pobrana biomasa trafia podajnikiem taśmowym do młyna z dzielnikiem. Następnie zmielona próbka transportowana jest zsuwnią do worka pakowarko-zgrzewarki, znajdującego się w budynku przegotowania próbek.
 7. Obsługa lub automat zgrzewa worek z biomasą i umieszcza na nim wydrukowaną naklejkę z opisem dostawcy i rodzaju materiału. Powoduje to zapalenie się zielonego światła wyjazdowego.
 8. Ostatnim etapem jest pobranie przez kierowcę potwierdzenia zważenia i opróbowania na wadze wyjazdowej.