Japońska firma NIC (hg-nic.com), której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na rynek polski, jest światowym liderem w dziedzinie produkcji aparatów do oznaczania zawartości rtęci w ciałach stałych, cieczach i gazach. Oferuje gamę produktów począwszy od przenośnych analizatorów rtęci i skończywszy na urządzeniach umożliwiających stały monitoring rtęci 'online’.

Poniżej znajduje się tabela wyboru urządzeń firmy Nippon Instruments Corporation. W celu uzyskania dodatkowych informacji wybierz z tabeli nazwę urządzenia.

Tabela porównawcza analizatorów rtęci

Najbardziej odpowiednie
Odpowiednie
Możliwe do zastosowania
MA-3000EMP-2RA-4500WA-5SGM-8RA-4300 FG
Organizmy żywe (krew, mocz, włosy, organy), plankton itp.
Produkty spożywcze (ryż, tuńczyk, masło, margaryna, mleko, warzywa itp.)
Wyposażenie gospodarcze (detergenty, farby, lepiki, wosk, ubrania, przedmioty sanitarne itp.)
Medycyna, kosmetyki (kremy, szminki, farby do włosów itp.)
Różnego rodzaju odczynniki – HNO3, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3 itp.
Ciała stałeRóżnego rodzaju węgle
Różnego rodzaju gleby, nawozy, pasze
Różnego rodzaju rudy
Odpady, gleby z likwidowanych fabryk
Plastiki (polietylen itp.), drewno, papier
CieczeWody morskie
Wody miejskie, rzeczne, z jezior, deszczówka
Wody przemysłowe
Ropa, nafta, skondensowany gaz, smoła
GazyPowietrze środowiskowe
Powietrze przemysłowe, gaz z lamp fluorescencyjnych
Procesy produkcji półprzewodników
Gaz emitowany ze szczątków zwierzęcych lub ze spalania rozpuszczalników organicznych
Gaz emitowany przy spalaniu odpadów roślinnych
Gaz emitowany z elektrowni węglowych
Gaz emitowany przy produkcji kwasu siarkowego
Gaz naturalny, LPG
Gaz ziemny
SpecjalneSzybka analiza poziomu rtęci w lampach fluorescencyjnych (z/bez elektrody)
Analiza poziomu rtęci w elektrodach z lamp fluorescencyjnych
WEEE, RoHS, ELV
Materiały referencyjne (NIST (NBS,SRM); 1515, 1568a, 1575, 1577a, 1630, 1633a, 1633b, 1646; NIES; No.5, No.10, No.13 BCR; No.180 USGS; AGV-1, BCR-1, G-2 etc. CTA-VTL-2)