Poniżej znajduje się tabela wyboru młynków i kruszarek laboratoryjnych firmy Testchem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. urządzenia należy wskazać jego nazwę w tabeli.

Tabela ma charakter poglądowy; rzeczywiste właściwości urządzeń zależą od czasu mielenia i warunków.

Tabela porównawcza młynków i kruszarek

Najbardziej odpowiednie
Możliwe do zastosowania
LMWLMN-100LMN-240LMŻLMGLKSLKW-2 LKW-4LKW-3
Max wielkość ziarna (mm)5-1040100355030 - 1404050-250
Rozdrobnienie końcowe (mm)0,02zależne od sit (0,425;0,5;1;2;3;4;5)zależne od sit (5;10;15;20)0,521310
Materiały budowlane, cement, beton, klinkier
Węgiel, koks
Gleba, osady ściekowe
Farby, pigmenty
Szkło, ceramika, spieki
Drewno, kora, karton
Złom elektroniczny
Guma, tworzywa sztuczne
Ziarno, pasza
Rośliny, biomasa, zioła
Rudy, minerały
Węgiel brunatny

Firma Testchem oferuje także urządzenia stworzone lub dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.