Szkoła i warsztaty spektrometrii rentgenowskiej (WDXRF)

29 października, 2018 @14:49

W Hotelu Jaskółka, w Ustroniu Instytut Metalurgii Żelaza wraz z firmą Testchem zorganizował konferencję pod nazwą Szkoła i warsztaty fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej. W dniach 8-11 października uczestnicy wysłuchali wystąpień wykładowców oraz wzięli udział w pomiarach na spektrometrze Supermini200. W konferencji wzięło udział 76 uczestników. Wykłady wygłosili goście zagraniczni: Hisashi Homma (Rigaku, Osaka), Wolfgang Klock (Rigaku Europe SE, Neu Isenburg) oraz prelegenci z Polski: Prof. dr hab. Rafał Sitko i dr Beata Zawisza (Uniwersytet Ślaski, Katowice), dr Grażyna Stankiewicz (Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice), dr Tadeusz Gorewoda i dr Jacek Anyszkiewicz (Instytut Metali Nieżelaznych), mgr inż. Joanna Faber (Bosmal, Bielsko-Biała). Przedstawiono również urządzenia produkcji firmy Testchem służące do pobierania i przygotowania próbek do analizy.

 

Fotografia (autor: Analityka) przedstawia uczestników konferencji.