SGM-9 – Analizator niskich zawartości rtęci w spalinach

11 lipca, 2019 @12:27

„Konwencja Minamata” podpisana przez Polskę w 2014, nakłada nowe obowiązki dotyczące kontroli zawartości rtęci we wszystkich procesach technologicznych. Szczególnie istotna jest analiza rtęci w  sektorze  energetycznym, który jest głównym źródłem emisji tego zanieczyszczenia. Firma Nippon Instruments Corporation (Osaka), czołowy producent aparatury do oznaczania śladowych zawartości rtęci, wprowadza na rynek nową generację analizatora spalin SGM-9.

System do analizy spalin składa z dwóch zasadniczych elementów: z analizatora EMP-3 opartego na bezpośrednim pomiarze absorpcji atomowej linii rtęci, o długości fali 253.7nm, techniką zimnych par (CV AAS), oraz automatycznego systemu płuczek. W zależności od przeznaczenia system może oznaczać rtęć całkowitą (wersja SGM-9T) lub rtęć atomową (wersja SGM-9E). Zestaw dwóch analizatorów SGM-9, podłączonych równolegle oznacza zawartość rtęci atomową oraz utlenioną równocześnie. 

W takim przypadku spaliny pobierane są przez sondę z ciągu technologicznego transportowane w ogrzewanym przewodzie o długości 5 lub 10m, który wchodzi w skład urządzenia. Po rozdzieleniu na dwa strumienie otrzymujemy wyniki zawartości dwóch form rtęci, w spalinach. Automatyczna korekcja poziomu zerowego oraz system do automatycznego napełniania płuczek pozwala na bezobsługową pracę systemu w czasie kilku godzin.

Połączenie GPS dokumentuje jednoznacznie miejsce pomiaru. 

Parametry techniczne:

  • Pomiar rtęci atomowej (Hg0) lub utlenionej (Hg2+)
  • Przepływ gazu: ok. 0.1 do 1l/min
  • Zakres pomiarowy: 0-2000μg/m3
  • Precyzja: <3% przy zawartości 2μg/m3
  • Czas pojedynczego pomiatru: 2s
  • Dopuszczana temperatura pracy: 0°C do +45°C
  • Wymiary: 340(W)x190(D)x380(H)mm
  • Masa: 6kg