Kruszarki szczękowe są urządzeniami o dużej mocy pozwalającymi na wstępne, przelotowe mielenie próbek laboratoryjnych. To szybki sposób na znaczną redukcję uziarnienia próbki aż do 2 mm. Regulacja szczęk umożliwia zmianę końcowego uziarnienia próbki w zależności od jej przeznaczenia.

  • Skokowa regulacja szczeliny między szczękami.
  • Możliwość współpracy z dzielnikami próby i podajnikami.
  • Zamykany wsyp materiału.
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe.
  • Łatwe czyszczenie szczęk.
 • Kruszarki Szczękowe są przeznaczone do kruszenia suchych próbek o maksymalnej twardości 8 w skali Mohsa przy zastosowaniu szczęk z węglika wolframu. Typowymi materiałami kruszonymi są węgiel, koks, rudy i wiele innych. Najlepsze rezultaty otrzymuje się podczas mielenia materiałów kruchych, nie jest natomiast możliwe kruszenie materiałów włóknistych, plastycznych, kowalnych.

  • w górnictwie i metalurgii,
  • w przemyśle chemicznym,
  • w przemyśle wydobywczym,
  • w przetwórstwie minerałów,
  • w przemyśle ceramicznym, szklarskim,
  • w energetyce,
  • w przetwórstwie materiałów budowlanych.
 • Materiał wprowadzany jest pomiędzy ściany komory mielącej a dwie szczęki: ruchomą i stałą. Ruch posuwisto-zwrotny szczęki ruchomej powoduje przesuwanie materiału w kierunku zwężającej się szczeliny, próbka jest więc z dużą siłą rozgniatana pomiędzy szczękami.
ParametrLKS-60LKS-100LKS-140
Masa100kg410kg480kg
Zasilanie400V400V400V
Pobierana moc1,1kW3kW3kW
Wydajność50kg/h (zależne od szczeliny)100kg/h (zależne od szczeliny)200kg/h (zależne od szczeliny)
Ziarno wstepne<50mm<100mm<140mm
Ziarno końcowe<1mm (zależne od szczeliny)<3mm (zależne od szczeliny)<3mm (zależne od szczeliny)
Maksymalna wilgotność<5%<5%<5%
Materiał elem. mielącychstal, węglik wolframustalstal
Materiały mielonewęgiel, rudy, minerały, żużle, szkło, spieki, topniki, gleby, klinkier, cement, nawozy, koks, dolomit