Szkoły i Warsztaty XRF, XRD, OES, GDOES, LIBS

19 października, 2023 @13:50

W Węgierskiej Górce w Hotel Beskidian trwają właśnie „Szkoły i Warsztaty XRF, XRD, OES, GDOES, LIBS”, które organizujemy wspólnie z Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny i Łukasiewicz – IMN.

Uczestnicy wysłuchują wystąpień wielu wykładowców i ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Mają również możliwość udziału w warsztatach, podczas których mogą prowadzić analizy na dyfraktometrze rentgenowskim MiniFlex 600 Rigaku.

Bezpośrednio w konferencji bierze udział ponad 60 uczestników z Polski i Niemiec.