Nowy dyfraktometr na Uniwersytecie Jagiellońskim

20 września, 2021 @13:01

W dniu 14.09.2021 na Wydziale Geologii UJ firma Testchem uruchomiła dyfraktometr rentgenowski SMARTLAB z generatorem 9kW produkcji japońskiej firmy Rigaku.

Dyfraktometr jest wyposażony w obrotowe anody: srebrną i miedzianą. Bardzo bogate wyposażenie pozwala na prowadzenie badań w zakresie krystalografii proszków, cienkich warstw, mikrodyfrakcji oraz innych zaawansowanych technik.
Oprócz dużego dyfraktometru, laboratorium zostało wyposażone również w nastołowy dyfraktometr MiniFlex 600.