III Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna

6 grudnia, 2022 @14:36

Komitet Krystalografii PAN ogłosił rozpoczęcie V Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej dla studentów i uczniów szkół średnich.

Olimpiada składa się z dwu etapów: etapu uczelnianego/szkolnego oraz ogólnopolskiego etapu finałowego.

Sposób wyłaniania reprezentacji przez szkoły średnie oraz wydziały lub instytuty wyższych uczelni na etapie uczelnianym jest sprawą wewnętrzną odpowiednich jednostek. Termin przesyłania zgłoszeń uczestników etapu finałowego na adres Komisji ds. Olimpiady: 15 maja 2023 r.

Piąta edycja Olimpiady odbywa się w roku akademickim 2022/23, a finał zostanie rozegrany w 5 lipca 2023 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 6 lipca 2023 r. o godz. 9:00 w ramach 64 Konwersatorium Krystalograficznego we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronie www.komkryst.pan.pl