ANALIZATORY RTĘCI WA-5A/5F FIRMY NIPPON INSTRUMENTS CORPORATION

PRZEZNACZENIE I ZASADA DZIAŁANIA:

Analizatory rtęci przeznaczony jest do pomiaru rtęci w gazach. Podczas analizy wykorzystuje metodą pomiaru opartą na zasadzie 2-stopniowej amalgamacji na złożu złotym, desorpcji oraz detekcji par rtęć z wykorzystaniem techniki atomowej spektrometrii absorpcyjnej z generacją zimnych par rtęci CVAAS (wersja WA-5A) lub CFAFS (wersja WA-5F). Układ pomiarowy : niedyspersyjny, trójwiązkowy układ optyczny (optyka oparta na trzech fotosensorach i dwóch kuwetach pomiarowych).
PARAMETRY TECHNICZNE:

1. Wszystkie etapy analizy – od desorpcji z próbnika do pomiaru par rtęci są przeprowadzane przez urządzenie w sposób automatyczny.

2. Analizator rtęci ma dużą czułość i szeroki zakres pomiarowy – do 1000ng.

3. Czułość i granica oznaczania:
0,001ng Hg (1pg Hg),wersja WA-5A
oraz 0,1pg, ,wersja WA-5F.

4. Zakres pomiarowy: do 1000ng Hg

5. Analizator rtęci spełnia wymagania norm:
ASTM D 5954-98; ISO 6978; ISO 20552

6. Analizator nie wymaga do pracy sprężonych
oczyszczonych gazów.

7. Wymiary analizatora rtęci nie większe niż:
230mm x 460mm x 390mm (szer. x gł. x wys.)

8. Waga analizatora rtęci, nie większa niż: 13kg

9. Zasilanie: 230V/50Hz