RA-4300FG + to analizator rtęci oparty na redukcji chlorkiem cyny (technika zimnych par) oraz użyciu spektrometrii fluorescencyjnej (CVAFS). Spektrometria fluorescencji atomowej może skuteczniej eliminować wpływ zakłóceń i dokonywać pomiarów z większą czułością niż spektrometria absorpcji atomowej.
Przyrząd redukuje stężenie rtęci w urządzeniu przy użyciu opcjonalnej jednostki filtrującej z węglem aktywnym w celu zahamowania wpływu rtęci na środowisko pomiarowe, co stwarzałoby problem przy wykonywaniu analiz rtęci o niskiej zawartości. Przyrząd zapobiega także wzrostowi wartości ślepej próby podczas analiz poprzez oczyszczenie odczynników za pomocą argonu.
Ponieważ RA-4300FG + posiada oprogramowanie do pomiarów oparte na normach EPA1631E(metoda zagęszczania na złożu złotym, amalgamacja) i EPA245.7 (bezpośrednia metoda odparowywania rtęci, bez zagęszczania, możliwe jest sprawdzenie wiarygodności pomiarów.
Chlorek bromu reaguje z próbką w celu mineralizacji materii organicznej. Następnie chlorek bromu, który przeszkadza pomiarom rtęci, jest maskowany stosując roztwór chlorowodorku hydroksyloaminy i wtedy dodaje się roztwór chlorku cyny II. Dwuwartościowe jony rtęci (Hg2 +) są zredukowane do rtęci atomowej, o małej rozpuszczalności w wodzie, są przenoszone do fazy gazowej przez strumień argonu. Filtr Nafion usuwa wilgoć, która utrudnia pomiary.
Hg2++Sn2+ → Hg0 ↑+Sn4+
Rtęć atomowa w fazie gazowej zatęża się na złożu złotym (amalgamacie) przy użyciu diatomitu pokrytego warstwą złota. Po zakończeniu wiązania rtęci w amalgamat, następuje termiczny rozkład amalgamatu i transport rtęci atomowej do detektora.
Do pomiaru wykorzystuje się spektrometrię fluorescencji atomowej. Rtęć atomowa wytwarza promieniowanie fluorescencję, gdy jest naświetlana promieniami ultrafioletowymi w przepływającym argonie. Ponieważ ilość fluorescencji jest proporcjonalna do ilości rtęci (stężenie rtęci w gazie nośnym), mierzy się intensywność tego promieniowania i oblicza ilość rtęci. (EPA1631E)
W innej metodzie wykonuje się bezpośredni pomiar bez koncentrowania rtęci za pomocą złotego amalgamatu. (EPA245.7)

Możliwe jest również wybranie trybu pomiaru (użycie amalgamatu złota) przy zastosowaniu tylko kwasu siarkowego i roztworu chlorku cyny II, bez mineralizacji materii organicznej w próbce lub pomiar, w którym mineralizowane są składniki organiczne, a następnie dodaje się roztwór chlorowodorku hydroksyloaminy i roztwór chlorku cyna II.