Nowy, kompaktowy analizator do oznaczania śladowych zawartości rtęci w próbkach stałych, cieczach i gazach.

Nowy analizator rtęci MA-3000 produkcji japońskiej firmy Nippon Insruments Corporation służy do oznaczania całkowitej zawartości rtęci w próbkach stałych, ciekłych oraz gazowych metodą rozkładu termicznego próbki, amalgamacji na złocie oraz pomiaru absorpcji atomowej, zgodnie z metodami USEPA 7473 i ASTM D-6722-01. Nie wymaga wcześniejszego przygotowania próbki.

  • Bezpośrednia analiza zawartości rtęci w 5 minut.
  • Rozszerzona optyka o dynamicznym zakresie umożliwia uzyskanie liniowości w zakresie pomiarowym 0,002ng-2000ng oraz sześcienne dopasowanie aż do 25000ng w pojedynczej kalibracji.
  • Optyka oparta na trzech fotosensorach i podwójnej kuwecie pomiarowej oferuje jednoczesny pomiar zakresu niskiej i wysokiej zawartości rtęci unikając nakładania się wysokich i niskich pików.
  • Aparat jest standardowo wyposażony w automatyczny podajnik na 100 próbek.
  • Zasobnik na próbki utrzymywany jest w nadciśnieniu, co zapobiega ich zanieczyszczeniu.
  • Specjalny system usuwania wilgoci pomaga w uniknięciu przeciążenia i nasycenia katalizatora wydłużając żytowność rury i katalizatora.
  • Ceramiczne i trwałe łódeczki na próbki umożliwiają łatwe czyszczenie oraz suszenie.
  • Automatyczne sprawdzanie poziomu tła w celu uniknięcia jego wpływu na analizę.
  • Wymaga stosowania tlenu z butli lub koncentratora tlenu.
  • OS: Windows2000/XP/7.
  • Wyświetlanie: piku absorpcji, krzywej kalibracyjnej, wyników pomiaru, statusu pomiaru.
  • Rozkład próbki: temperatura i czas spalania.
  • Pomiar: obiekt pomiaru, start/stop, czas.
  • Przetwarzanie: Krzywa kalibracyjna, ustawienia aparatu, obliczanie stężeń, korekcja tła, obliczenie statystyczne, wykres pomiaru piku.
  • Kontrola dokładności: sprawdzanie wzorcem, sprawdzanie ślepej układu.
  • Automatyczny dozownik odczynników (RD-3) – Odczynniki podawane: kwas siarkowy, roztwór chlorku cyny, woda destylowana.
  • Automatyczny podajnik próbek ciekłych (SC-3) – Ilość próbek: 60, Objętość próbki: 5 ml
  • Przystawka do analizy rtęci metodą redukcji chlorkiem cyny (S-MA) – Objętość próbki: 20 ml
  • Przystawka do oznaczania rtęci w gazach (RH-MA)