Witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej. Zamknij

Ogłoszenie wyników II Olimpiady Krystalograficznej

wyniki

Finał Olimpiady przeprowadzony został 22 czerwca w godz. 12.30-14.30 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Audytorium II CD, Wrocław, ul. Joliot-Curie 14. Do finału II Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej 2016 r. zakwalifikowanych zostało 38 studentów i zgłoszonych zostało 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W finale Olimpiady wzięło udział 36 studentów i 4 uczniów. Dwóch studentów z powodu choroby, nie przystąpiło do finału.

Zadanie finałowe polegało na udzieleniu odpowiedzi na 60 pytań testowych/zamkniętych i 5 pytań opisowych/otwartych .

Możliwych do uzyskania było maksymalnie do 80 punktów; 60 za pytania testowe i 20 za pytania opisowe.

Firma Testchem wraz z firmą Rigaku ufundowała 1 nagrodę 7 dniowy pobyt w Japonii , Najlepszy wynik, identyczny do drugiego miejsca po przecinku, uzyskało dwoje laureatów, Komisja przydzieliła im dwie pierwsze nagrody drogą losowania. Pobyt w Japonii wylosował Pan Adam Truchlewski z Politechniki Łódzkiej. Uroczyste ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej 2016r., oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbyło się w INTiBS we Wrocławiu 23 czerwca o godz. 9.00.

Pierwszą nagrodę w postaci symbolicznego biletu lotniczego do Tokyo wręczyli : dr Keisuke Saito (Rigaku Europe SE) oraz dr Tadeusz Glenc (Testchem).