Witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej. Zamknij

Ultima IV

Ultima IV

Uniwersalny dyfraktometr rentgenowski

Rigaku wprowadza na rynek nowy, wszechstronny dyfraktometr ULTIMA. Urządzenie pozwala na pracę z techniką ogniskującą, wiązką równoległą, techniką “in-plane”, SAXS oraz z punktowym źródłem. Ultima ma budowę modularną, która pozwala na budowanie konfiguracji odpowiednich do określonych zastosowań. Jedną z podstawowych innowacji jest system “Cross Beam Optics” (CBO), który pozwala na “przełącznie” optyki równoległej na ogniskującą, bez jakichkolwiek regulacji.

Dodatkowe akcesoria to komory wysokotemperaturowe, komory z kontrolą wilgotności oraz przystawka do analizy małych obszarów. Ultima umożliwia pracę w układzie XRD-DSC (Direct Scanning Calorymetry) oraz pracę z cieńkimi warstwami i detektorami do analizy tekstury oraz “mapowania” małych obszarów.
Generator promieni rentgenowskich Maksymalna moc 3kW
Napięcie 20-60kV
Natężenie 2-60mA
Lampa Cu (inne dostępne jako opcja)
Stabilność < 0,005% dla zmian zasilania < 10%
Goniometr Wymiary ogniska 0,4x12mm
Osłona lampy zasuwa elektromagnetyczna
Tryb skanowania Θs/Θd połączony lub
Θs, Θd niezależny
Promień goniometru 185mm lub 285mm
Zakres pomiaru 2Θ: -3 do 162°
Minimalny krok 0,0001°
Automatyczna zmiana szczelin DS: 0,01-7,00mm
SS, RS: 0,01-20mm
Szybkość skanowania 500°/min Θ/Θ połączony
250°/min Θ/Θ niezależny
Monochromator dedykowany do lampy Cu
Optyka Justowanie optyki Automatyczne, za pomocą 7 silników krokowych ustawiających wysokość lampy, położenie próbki oraz położenie detektora.
Monochromator Dwupozycyjny (płaski lub ogniskujący), grafitowy dla promieniowania Cu Kα (opcja dla innych typów lamp)
CBO (Cross Beam Optics) Opatentowany system optyczny pozwalający na wybór wiązki Bragg-Brentano lub równoległej.
CBO-F (Focusing) Średnica zogniskowanej plamki: 0,4mm
Detektor Typ Licznik scyntylacyjny (inne dostępne jako opcja)
Wysokie napięcie 0-1500V
Obróbka zliczeń 32-bitowy skaler (2 kanałowy)

System CBO

System CBO jest opatentowanym rozwiązaniem firmy Rigaku pozwalającym na szybką zmianę optyki z optyki Bragg-Brentano (BB) na optykę wiązki równoległej (PB). Zmiana optyki polega na zastąpieniu jednej szczeliny drugą oraz modyfikację oprogramowania. Geometria wiązki równoległej jest uzyskiwana za pomocą parabolicznego zwierciadła wielowarstwowego. Dołączenie dodatkowego modułu CBO-F umożliwia skupienie wiązki równoległej za pomocą wiązki kapilar grafitowych do plamki o średnicy 0,4mm na powierzchni analizowanej próbki. Dzieki temu rozwiązaniu możliwa jest analiza dyfrakcyjna małych obszarów na powierzchni niejednorodnych próbek. Uniwersalność dyfraktometru polega na bardzo szybkiej wymianie przystawek i konfiguracji urządzenia.

Automatyczne justowanie optyki

Widok goniometru
1 - wysokość źródła, 2 - kąt źródła, 3 - CBO, 4 - optyka, 5 - wysokość szczeliny, 6 - powierzchnia próbki, 7 - kąt detektora