Witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej. Zamknij

SmartLab

SmartLab

Uniwersalność i prostota pomiarów

SmartLab jest uniwersalnym dyfraktometrem z goniometrem pionowym θ/θ. Jest wyposażony w opatentowany przez Rigaku system CBO (Cross Beam Optics), co umożliwia prowadzenie różnorodnych pomiarów z wiązką rozbieżną (BB) oraz równoległą (PB) bez konieczności zmian konfiguracji urządzenia.

SmartLab jest standardowo wyposażony w oprogrmowanie "Guidance software", które umożliwia wybór właściwej konfiguracji urządzenia do prowadzenia określonych pomiarów. Wszystkie podzespoły są wyposażone w sensory, umożliwiające automatyczne rozpoznanie zainstalowanej konfiguracji, przez oprogramowanie, automatyczne justowanie optyki oraz automatyczne pomiary.
Generator promieni rentgenowskich Moc generatora 3kW 9kW
Napięcie 20 - 60kV 20 - 45kV
Natężenie 2 - 60mA 10 - 200mA
Plamka pomiarowa 0,4x8mm (linia/punkt/inne) 0,4x8mm (linia)
Lampa Cu (opcjonalnie inne)
Goniometr Typ Pionowy
Promień 300mm (opcjonalnie inny)
Typ skanowania Θs/Θd łączony; Θs, Θd niezależny
Wysokość próby Z: -4 ~ +1mm
Minimalny krok 0,0001°
Rozmiar próby Max. φ 150mm x 3mmt (opcja 24mmt)
χ -5 ~ +95°
φ 0 ~ 360°
X, Y 20mm, φ 100mm
Rx, Ry -5 ~ +5°
Optyka Typ zmiana Bragg-Brentano na równoległą
bez konieczności justowania
Szczelina Regulowana
DS: 0,01 - 7,00mm
SS i RS: 0,01 - 20mm
Detektor Scyntylacyjny NaI Licznik scyntylacyjny
D/teX Ultra (opcja)
PILATUS 100K/R (opcja)
Hypix3000 (opcja)
Wymiennik ciepła Położenie Zewnętrzny
Nośnik Powietrze lub woda wodociągowa

System CBO

System CBO jest opatentowanym rozwiązaniem firmy Rigaku pozwalającym na szybką zmianę optyki z optyki Bragg-Brentano (BB) na optykę wiązki równoległej (PB). Zmiana optyki polega na zastąpieniu jednej szczeliny drugą oraz modyfikację oprogramowania. Geometria wiązki równoległej jest uzyskiwana za pomocą parabolicznego zwierciadła wielowarstwowego. Dołączenie dodatkowego modułu CBO-F umożliwia skupienie wiązki równoległej za pomocą wiązki kapilar grafitowych do plamki o średnicy 0,4mm na powierzchni analizowanej próbki. Dzieki temu rozwiązaniu możliwa jest analiza dyfrakcyjna małych obszarów na powierzchni niejednorodnych próbek. Uniwersalność dyfraktometru polega na bardzo szybkiej wymianie przystawek i konfiguracji urządzenia.

Automatyczne justowanie optyki

Widok goniometru
1 - wysokość źródła, 2 - kąt źródła, 3 - CBO, 4 - optyka, 5 - wysokość szczeliny, 6 - powierzchnia próbki, 7 - kąt detektora