Witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej. Zamknij

SmartLab 3

SmartLab3

Uniwersalność i prostota pomiarów

Japońska firma Rigaku wprowadziła na rynek nowy dyfraktometr o nazwie SmartLab 3. Jest to uniwersalny dyfraktometr, umożliwiający prowadzenie pomiarów próbek proszkowych oraz cienkich warstw, z wbudowanym inteligentnym systemem sterowania i obróbki danych o nazwie SmartStudio II.

Goniometr 5-osiowy zapewnia realizację dowolnych eksperymentów z zakresu dyfrakcji rentgenowskiej. Podstawowym atutem dyfraktometru jest nowy detektor Hypix400,który jest detektorem dwuwymiarowym 2D typu HPA (Hybrid Pixel Array) o powierzchni czynnej 400mm2. Takie parametry detektora umożliwiają bardzo szybki pomiar, niezbędny w przypadku pomiarów temperaturowych „in situ”, jak również w przypadku tradycyjnie, długotrwałych pomiarów np. figur biegunowych itp. Detektor może pracować jako „zero wymiarowy”, 0D oraz „jednowymiarowy” 1D. Czas odczytu detektora to 3,7ms.
Generator promieni rentgenowskich Moc generatora 3kW
Napięcie 20 - 60kV
Natężenie 2 - 60mA
Goniometr Typ Pionowy
Promień 300mm, 105 - 300mm zmienny dla pomiarów 2D
Minimalny krok Θs: 0,0001°, Θd: 0,0001°
Θs, Θd, opcjonalnie 2Θχ, Rx, Ry, X, Y, Z, χ, φ, α, β
Automatyczne justowanie optyki Bragg-Brentano
Wiązka rónoległa (Parallel beam)
Metoda Debye-Scherrer
Micro-area diffraction
Stress/texture
In-plane diffraction
SAXS/USAXS
Komory próżniowe
Detektor HyPix-400 Licznik pikselowy
Rozmiar piksela: 100 x 100µm
D/teX Ultra 250 Licznik paskowy
Szerokość paska: 75µm
Wymiennik ciepła Położenie Zewnętrzny
Nośnik Powietrze lub woda wodociągowa

System CBO

System CBO jest opatentowanym rozwiązaniem firmy Rigaku pozwalającym na szybką zmianę optyki z optyki Bragg-Brentano (BB) na optykę wiązki równoległej (PB). Zmiana optyki polega na zastąpieniu jednej szczeliny drugą oraz modyfikację oprogramowania. Geometria wiązki równoległej jest uzyskiwana za pomocą parabolicznego zwierciadła wielowarstwowego. Dołączenie dodatkowego modułu CBO-F umożliwia skupienie wiązki równoległej za pomocą wiązki kapilar grafitowych do plamki o średnicy 0,4mm na powierzchni analizowanej próbki. Dzieki temu rozwiązaniu możliwa jest analiza dyfrakcyjna małych obszarów na powierzchni niejednorodnych próbek. Uniwersalność dyfraktometru polega na bardzo szybkiej wymianie przystawek i konfiguracji urządzenia.

Automatyczne justowanie optyki

Widok goniometru
1 - wysokość źródła, 2 - kąt źródła, 3 - CBO, 4 - optyka, 5 - wysokość szczeliny, 6 - powierzchnia próbki, 7 - kąt detektora