Witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej. Zamknij

Analizatory rtęci

Japońska firma NIC (hg-nic.com), której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na rynek polski, jest światowym liderem w dziedzinie produkcji aparatów do oznaczania zawartości rtęci w ciałach stałych, cieczach i gazach. Oferuje gamę produktów począwszy od przenośnych analizatorów rtęci i skończywszy na urządzeniach umożliwiających stały monitoring rtęci 'online'.

Poniżej znajduje się tabela wyboru urządzeń firmy Nippon Instruments Corporation. W celu uzyskania dodatkowych informacji wybierz z tabeli nazwę urządzenia.

Najbardziej odpowiednie - Najbardziej odpowiednie
Odpowiednie - Odpowiednie
Możliwe do zastosowania - Możliwe do zastosowania
MA-3000 EMP-2 RA-4500 SP-3D AM-4
  Organizmy żywe (krew, mocz, włosy, organy), plankton itp. Najbardziej odpowiednie   Odpowiednie Najbardziej odpowiednie  
  Produkty spożywcze (ryż, tuńczyk, masło, margaryna, mleko, warzywa itp.) Najbardziej odpowiednie   Możliwe do zastosowania Najbardziej odpowiednie  
  Wyposażenie gospodarcze (detergenty, farby, lepiki, wosk, ubrania, przedmioty sanitarne itp.) Najbardziej odpowiednie     Najbardziej odpowiednie  
  Medycyna, kosmetyki (kremy, szminki, farby do włosów itp.) Najbardziej odpowiednie     Najbardziej odpowiednie  
  Różnego rodzaju odczynniki – HNO3, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3 itp. Najbardziej odpowiednie   Odpowiednie Najbardziej odpowiednie  
Ciała stałe Różnego rodzaju węgle Najbardziej odpowiednie   Możliwe do zastosowania Najbardziej odpowiednie  
  Różnego rodzaju gleby, nawozy, pasze Najbardziej odpowiednie   Odpowiednie Najbardziej odpowiednie  
  Różnego rodzaju rudy Najbardziej odpowiednie     Najbardziej odpowiednie  
  Odpady, gleby z likwidowanych fabryk Najbardziej odpowiednie   Odpowiednie Najbardziej odpowiednie  
  Plastiki (polietylen itp.), drewno, papier Najbardziej odpowiednie     Najbardziej odpowiednie  
Ciecze Wody morskie Najbardziej odpowiednie   Najbardziej odpowiednie Najbardziej odpowiednie  
  Wody miejskie, rzeczne, z jezior, deszczówka Najbardziej odpowiednie   Najbardziej odpowiednie Najbardziej odpowiednie  
  Wody przemysłowe Najbardziej odpowiednie   Najbardziej odpowiednie Najbardziej odpowiednie  
  Ropa, nafta, skondensowany gaz, smoła       Najbardziej odpowiednie  
Gazy Powietrze środowiskowe Odpowiednie   Możliwe do zastosowania Odpowiednie Najbardziej odpowiednie
  Powietrze przemysłowe, gaz z lamp fluorescencyjnych Odpowiednie Najbardziej odpowiednie Możliwe do zastosowania Odpowiednie Najbardziej odpowiednie
  Procesy produkcji półprzewodników Odpowiednie Najbardziej odpowiednie   Odpowiednie Najbardziej odpowiednie
  Gaz emitowany ze szczątków zwierzęcych lub ze spalania rozpuszczalników organicznych Odpowiednie     Odpowiednie Najbardziej odpowiednie
  Gaz emitowany przy spalaniu odpadów roślinnych Odpowiednie     Odpowiednie  
  Gaz emitowany z elektrowni węglowych Odpowiednie     Odpowiednie Najbardziej odpowiednie
  Gaz emitowany przy produkcji kwasu siarkowego Możliwe do zastosowania     Możliwe do zastosowania Najbardziej odpowiednie
  Gaz naturalny, LPG Możliwe do zastosowania     Najbardziej odpowiednie Najbardziej odpowiednie
  Gaz ziemny Odpowiednie     Odpowiednie Najbardziej odpowiednie
Specjalne Szybka analiza poziomu rtęci w lampach fluorescencyjnych (z/bez elektrody)          
  Analiza poziomu rtęci w elektrodach z lamp fluorescencyjnych          
  WEEE, RoHS, ELV Najbardziej odpowiednie   Odpowiednie Najbardziej odpowiednie  
  Materiały referencyjne (NIST(NBS,SRM);1515,1568a,1575,1577a,1630,1633a,1633b,1646;NIES;No.5,No.10,No.13 BCR;No.180 USGS;AGV-1,BCR-1,G-2 etc. CTA-VTL-2) Najbardziej odpowiednie   Najbardziej odpowiednie Najbardziej odpowiednie